Publicerad 2020-04-15

Kvinnofridsarbetet i Jämtland lyfts fram

 När Sveriges kommuner och regioner (SKR) idag genomför sin återrapportering till regeringen om överenskommelsen Kvinnofridssatsningen, så är det arbetet i Jämtlands län som kommer att presenteras.

SKR har en överenskommelse med staten för åren 2018-2020 som heter Kvinnofrids­satsningen. Alla regioner i landet medverkar i satsningen, så även Jämtland. När resultaten för 2019 idag återrapporteras till Regeringskansliet så är det arbetet i Jämtlands län, som enda län, som utgör det regionala inslaget.

– Det är jätteroligt att få en möjlighet att berätta om det arbete Socialtjänsterna i Jämtlands län gör. Jag hoppas att vi nu kan sprida och inspirera andra regioner, säger Liselott Åsberg, som är regional utvecklingsledare för Kvinnofridssatsningen samt verksamhetsledare vid Centrum mot våld i Jämtlands län, på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen vid Östersunds kommun.

Vid dagens möte medverkar Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen, Carola Gunnarsson, som är 1:e vice ordförande för SKR samt projektledningen på SKR.

Sidan uppdaterad 2020-04-15