Publicerad 2020-04-20

Nu skickas detaljplan för Rödstjärten 2 på granskning!

Kommunen har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan som ska göra det möjligt att göra en utbyggnad av balkongerna.

Flerfamiljshus med balkonger

Alla handlingar till förslaget hittar du på Östersunds bibliotek. Du kan även hitta dem på sidan Detaljplaner på gång.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Granskningen pågår mellan den 20 april och den 11 maj 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 11 maj.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

I granskningen visar kommunen det bearbetade planförslaget som vi vill anta. Det är även en sista möjlighet för dig att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2020-04-20