Publicerad 2020-04-22

Hofvallen är en byggarbetsplats

Vi håller på att förbereda för att lägga en konstgräsplan på Hofvallen under juni. Det innebär att Hofvallen är en byggarbetsplats, som du inte får vara på. Det gäller även löparbanorna.

Tack för att du respekterar detta och väljer en annan plats för ditt idrottande.

Sidan uppdaterad 2020-04-22