Publicerad 2020-04-23

Vård- och omsorgspersonalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skyddsutrustning

Östersunds kommun följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hur personalen inom vård och omsorg ska skydda sig själva och medborgarna mot smitta.
Det innebär god handhygien. Men personalen använder inte munskydd när de besöker friska medborgare

På ett bord ligger en skyddsmask, skyddsvisir och olika förpackningar.

Bild från kommunens lager med skyddsutrustning

- Både hemtjänstpersonalen, personalen på äldreboenden och andra verksamheter inom vård och omsorg är uppmanade att noga följa basala hygienrutiner, berättar Vård- och omsorgsförvaltningens chef Robert Brandt.

Det innebär bland annat god handhygien och rena kläder.

- Det här är det viktigaste sättet att minska risken för smitta, förklarar Robert Brandt.

Det är inte klarlagt att användande av skyddsutrustning till exempel munskydd, skulle minska smittspridningen. Det kan istället innebära en ökad smittrisk när man tar av och på munskyddet. Det här är också de riktlinjer som smittskyddsläkaren på Regionen förespråkar.

Där har man gått ut med följande informationsbrevPDF

Däremot ska vård- och omsorgspersonalen använda full skyddsutrustning, precis som Regionens sjukvårdpersonal, så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

- Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt, berättar Robert Brandt.

- Flera medarbetare i förvaltningens krisledningsstab har arbetat intensivt under flera veckor nu med att fylla på lagret, berättar Robert.

- Det finns ett grundkitt med skyddsutrustning ute på alla särskilda boenden, LSS-boenden och hemtjänstenheter, som personalen kan använda så fort någon medborgare visar symptom. Sen kan enheterna beställa mer utrustning från vårt lager när de behöver. Och de får då utrustning omgående levererat när som helst på dygnet alla dagar i veckan, avslutar Robert Brandt.

Sidan uppdaterad 2020-04-23