Publicerad 2020-04-24

Med anledning av rapportering i media i dag om extra städning i skola och förskola

I en artikel i LT i dag fredag 24 april beskrivs att lärare och elever ska städa klassrummen under pågående pandemi. Vi vill med denna text reda ut faktafel i denna artikel, och beskriva vad vår tanke är med extra städning i skola och förskola med anledning av covid-19 i själva verket är.
- Vi befinner oss just nu i ett extraordinärt läge som gör att verksamheten påverkas på olika sätt och då behöver vi alla hjälpas åt. Tyvärr fick vi inte möjlighet att kommentera i den artikel som skrevs och en hel del innehåll är felaktigt. Därför vill vi kommunicera vad syftet med beslutet är, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

I artikelns inledning står det att Claes Hoglert, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Östersund, Emmelie Persson huvudskyddsombud i Lärarförbundet och Urban Sandberg, ordförande för Lärarförbundet i Östersund, anser att Östersunds kommun gör fel som tvingar kommunens lärare att – utöver att sköta det pedagogiska uppdraget – också lägga på dem ansvaret att städa klassrummen.

Felaktigheter i dagens nyhet i LT

Detta är felaktiga påståenden. För det första handlar det inte om ren städning som ska utföras av skolans/förskolans lärarpersonal och elever. Städningen sköter städpersonalen, som dessutom har intensifierat städningen med anledning av covid-19.

- Vi befinner oss i en väldigt speciell situation som gör att vi alla måste vara beredda att förändra både arbetsuppgifter och arbetssätt. Det som blir fel i artikeln och som jag vill trycka på är att det inte är lärarna som ska städa, vilket man får intrycket av när man läser nyheten i media. Detta handlar istället om att varje elev städar sin arbetsplats, det vill säga sitt bord och sin stol. Städningen ska utföras med helt ofarligt material som Städ tillhandahåller. En rimlig åtgärd tycker vi, säger Karin Flodin, biträdande förvaltningschef och kontaktperson mot teknisk förvaltning vad gäller städfrågor och fortsätter:

Det är inte lärarna som ska torka av bänkarna utan varje elev ansvarar för att torka sin egen bänk

- Det är alltså inte lärarna som ska utföra den här avtorkningen av skolbänkarna, utan eleverna. Varje elev ansvarar för att den egna bänken torkas av dagligen. Och det handlar inte om sanering utifrån smitta. Skulle det behövas är det återigen Städ som har ansvar för det, det finns i deras rutiner och instruktioner. I förskolan gäller redan att personalen ska plocka undan så mycket som möjligt av lekmaterialet och endast ha ett fåtal saker tillgängliga som lätt kan rengöras. Utomhusvistelse ska ske så mycket som möjligt under dagen. I förskolan har förskolebarnen ingen egen bänk eller stol, så det momentet gäller endast för skolan.

Handlar i första hand om logistik och arbetsmiljö

Anledningen till att det inte anställs extra personal för att utföra detta arbete handlar i första hand inte om ekonomin - även om det givetvis är en faktor som spelar in.

- Det handlar i första hand om logistik och schemaläggning. Vi ser det som svårlöst, dels med tillgång till lokalerna, och dels med väldigt monotona sysslor för några få personer, säger Thomas Johansson, sektorchef på städ och service.

- Det som inte framgår i LT är ju också att även vi på sektor Städ och service redan har fått ett utökat uppdrag, som handlar om att utföra dubbelt så mycket städning i klassrummen.

”Vi vill att eleverna ska ha ordning”

Östersunds kommun har med anledning av denna fråga haft två fackliga samverkansträffar med lärarfacken och skolledarfacken, och även ett möte med kommunal.

- Det vi fångat upp där är en oro för att möta smittan. Vi är medvetna om att det finns en oro bland personalen rent generellt och detta är inget vi nonchalerar på något vis, säger Karin Flodin och avslutar:

- Men för avtalet i sig är det här inget konstigt. Vi vill ha ordning och att elever och lärare ska ha så bra arbetsmiljö som möjligt i det rådande läget, det är därför vi gör det här.

Detta gäller:

  • Beslutet innebär utökad städning i verksamheten, där Städ och service ansvarar för utökad städning av golv och tagytor medan Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för avtorkning av bord och stolar i grundskolan samt lekmaterial i förskolan.
  • Arbetsgivarens förslag är att det genomförs som en aktivitet tillsammans med eleverna. Eleverna torkar av vid sin plats. Avtorkning ska ske en gång per dag.
  • Städ tillhandahåller material, alkaliskt vatten samt trasor som enbart används för detta ändamål. Städ ansvarar för att trasorna tvättas.
  • Rengöring av lekmaterial: Förskolan ska plocka undan så mycket som möjligt av lekmaterialet och endast ha ett fåtal saker tillgängliga som lätt kan rengöras. Utomhusvistelse ska ske så mycket som möjligt under dagen.
  • Skolorna och förskolorna har alla olika förutsättningar och därför måste detta planeras lokalt på varje ställe.
  • Vid eventuella svårigheter att genomföra beslutad åtgärd finns möjlighet, att i samråd med verksamhetschef, bemanna med extra vikarier för att möjliggöra den extra städningen.

Därför gör vi detta:

  • Den städning som utförs normalt är för begränsad och uppfyller inte Folkhälsomyndighetens allmänna råd för skolor gällande städning. Förskolorna gör i dagsläget redan mer än vad skolorna gör.
  • Detta är en situation som måste lösas på skolorna och den extra städning som utförs är för att förebygga ytterligare smittspridning.
  • Detta måste göras nu och inte om någon månad för att få effekt. Städningen av kontaktytor (där stolar och bord ingår) för att förebygga smittspridningen är mest betydelsefull för att inverka på smittspridning.
Sidan uppdaterad 2020-04-24