Publicerad 2020-04-30

Hur länge ska jag stanna hemma när jag är sjuk?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk*. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till exempelvis jobb eller skola.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det också vara några veckor efter att du har blivit frisk från andra symtom. Du kan gå tillbaka till exempelvis jobb eller skola om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du fick första symtom och minst 48 timmar sedan du hade några eventuella andra symtom.

Läs mer om att minska smittspridningen.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Sidan uppdaterad 2020-04-30