Publicerad 2020-05-05

Brandenburg 3 och Hjorten 3 till samråd

Tyck till! Nu är det dags för samråd för Brandenburg 3 och Hjorten 3, och du kan lämna synpunkter!

Brandenburg 3

Brandenburg 3 ligger i centrala Östersund, i där Gränsgatan korsar Prästgatan. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att använda de gårdshus och garage som finns på innergården till bostäder.

Alla byggnader på fastigheten Brandenburg 3 har höga kulturhistoriska värden som skyddas med planbestämmelser. Planförslaget ska även se till att det finns tillräckligt med friyta.

Här hittar du alla handlingar till förslaget. öppnas i nytt fönster

Flygbild över fastigheten Brandenburg 3

Flygbild över fastigheten Brandenburg 3

Hjorten 3

Hjorten 3 ligger i stadsdelen Karlslund, längs Samuel Permans gata och syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en ny fastighetsbildning för en del av fastigheten Hjorten 3.

Förslaget är att byggnaden där Ica Matmästaren och en restaurang ligger, och en del av bottenvåningen och källarplan i flerbostadshuset närmast restaurangen kommer att tillhöra den nya fastigheten. Även de parkeringar som finns kommer att tillhöra den nya fastigheten.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.öppnas i nytt fönster

Flygbild över fastigheten Hjorten 3

Flygbild över fastigheten Hjorten 3

Berätta vad du tycker!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Samrådet pågår mellan den 5 maj och den 26 maj 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 26 maj.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-05-05