Publicerad 2020-05-05

Nu skickas detaljplanen för Storsjöskolan ut på granskning!

Detaljplanen för Örtagården 1 med flera, Storsjöskolan, var tillgängligt för synpunkter under samrådet mellan den 20 oktober och den 13 november 2017. Nu är det dags för granskning och det bearbetade planförslaget visas upp, och det finns en sista chans att komma med synpunkter. Granskningen pågår mellan den 5 maj till den 27 maj.

Flygbild över Storsjöskolan med förslaget på tillbyggnad inmonterat.

Förslag på tillbyggnad i vitt.

Planförslaget är att utöka byggrätten för skola och sporthall vid Storsjöskolan för att göra det möjligt att bygga nya lokaler. Den nya planen ska även säkra bäcken som naturstråk och det ges även förslag på cykelvägar och kommunikationer, baserat på ett större elevantal samt en förändrad skolbyggnad.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.

Lämna dina synpunkter

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Samrådet pågår mellan den 5 maj och den 27 maj 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 27 maj.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2020-05-05