Publicerad 2020-05-05

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hade sammanträde tisdag 5 maj i Domsalen. Deltagare fanns även med digitalt på länk. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Destination Östersund får 2,5 miljoner

Östersunds kommun beviljar Destination Östersund projektmedel med 2,5 miljoner kronor för att lindra effekterna av coronapandemin. Pengarna ska användas till att ta fram projektidéer för stimulansåtgärder för besöksnäringen och stadskärnan. Det ska ske genom ett samarbete mellan Destination Östersund och kommunens näringslivskontor.

Världscup i skidskytte 2020

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Östersund ska arrangera världscupstävlingar i skidskytte både 2020 och 2021. Därför får Kultur- och fritidsnämnden 900 000 kronor för att för år 2020 kunna teckna ett arrangemangsavtal med Svenska skidskytteförbundet och Biathlon Events i Sverige AB.

Beslut om ställplats dras tillbaka

För tre år sedan beslutade kommunfullmäktige att en avgiftsbelagd ställplats för minst 8 husbilar på ytan mellan Storsjön och järnvägen nedanför Jamtli skulle iordningställas.
Efter att detta beslut togs har Sametinget beslutat att etablera sin parlamentsbyggnad i Östersund, och den aktuella platsen för ställplats har erbjudits Sametinget.
Ny information visar dessutom att en permanent uppställningsplats blir dyr att anlägga, upp emot 3 miljoner kronor. Till detta tillkommer miljön runt platsen. Därför beslutar Kommunstyrelsen att det tidigare beslutet om ställplats upphävs och att man utreder annan placering och ny kostnadsberäkning.

Justerade felparkeringsavgifter

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om nya och justerade felparkeringsavgifter från och med 1 augusti 2020.

• 600 kr för överträdelse på parkeringsplats där avgifts inte betalats (tidigare 500 kr).

• 800 kr på plats där fordon inte får parkeras.

• 1 000 kr på parkeringsförbud och stoppförbud (tidigare 800 kr).


Beslut i fyra olika medborgarförslag

Fyra olika medborgarförslag som fått mer än 25 namnunderskrifter behandlades.
Ett förslag vill ha högre prioritet på att anlägga en gång- och cykelväg till trafikplats Rannåsen (cykeltrafikprogrammet 2014). Förslaget avslås med motiveringen att det finns fler väntande åtgärder som har större målgrupper och därför bör prioriteras före.

Kommunstyrelsen är också positiv till ett förslag att all vårdpersonal inom äldrevården ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.
Medborgarförslaget bifalls på så sätt att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utbildning i sydsamiskt språk och kultur ska ingå som en del i den handlingsplan som vård- och omsorgsnämndens samiska samråd ska ta fram.

Däremot blev det nej till ett förslag om en gångbro över Strandgatan mellan Badhusparken och Samuel Permansgatan. Förslagsställaren menar att en bro skulle lyfta stadsbilden och göra området mysigare samtidigt som miljön skulle förbättras då bilköer skulle minska på Strandgatan.
Motiveringen är att den uppskattade investeringskostnaden inte ryms inom planperiodens investeringsutrymme. Dessutom ligger området inom riksintresse för kulturmiljövården, och en bro av aktuell storlek skulle påverka siktlinjen negativt.

Ett annat medborgarförslag som föreslår att en busshållplats anläggs vid Brunflo hälsocentral, apotek och folktandvård återremitterades.

När det gäller medborgarförslag tas de slutgiltiga besluten i Kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2020-05-05