Publicerad 2020-05-08

Vi behöver fler feriepraktikplatser!

Östersunds kommun söker inför varje sommar feriepraktikplatser till ungdomar. Många har erbjudit feriepraktik till sommaren 2020, men på grund av covid-19 har en del verksamheter inte möjlighet att ta emot ungdomar. Därför behöver vi fler feriepraktikplatser!

Leende person med hörselskydd.

Genom att ta emot feriepraktikanter bidrar ni till att ungdomar får en värdefull inblick i arbetslivet och även en meningsfull sysselsättning – vilket är extra viktigt i tider som denna.

Så här fungerar feriepraktiken 2020

Vem får söka feriepraktik?
• Ungdomar som går i tvåan och ettan på gymnasiet kan söka feriepraktik.
• Ungdomar som går i nian och åttan kan också söka men erbjuds endast feriepraktik om det finns plats. De äldre grupperna är prioriterade.
• Ungdomen måste vara folkbokförd i Östersunds kommun.

Totalt 75 timmar

Varje feriepraktikperiod är tre veckor. Under den perioden ska ungdomen arbeta i totalt 75 timmar. Dessa timmar får arbetsgivaren själv fördela under perioden så att det passar verksamheten, under förutsättning de lagar och föreskrifter som gäller följs.

Årets grundperioder är:
• Period 1: 15 juni – 3 juli,
• Period 2: 6 juli - 24 juli
• Period 3: 27 juli - 14 augusti.

En positiv första kontakt med arbetslivet

För många ungdomar är feriepraktiken deras första kontakt med arbetslivet. Det är därför viktigt att vi skapar förutsättningar för att det blir en så bra upplevelse som möjligt.

Det är viktigt att det finns en utsedd handledare på varje arbetsplats som ser till att ungdomen blir väl bemött och att det finns lämpliga uppgifter av enklare karaktär att ta sig an. Det är även handledaren som ansvarar för att skyddsföreskrifter efterlevs och att arbetstidslagen inklusive dess föreskrifter följs.

För att anmäla platser, eller om du har frågor: kontakta Lina Linnes Liljestam, på tel: 063‑14 02 24, eller mejla till feriepraktik@ostersund.se
Senast den 15 maj vill vi ha svar.

Sidan uppdaterad 2020-05-08