Publicerad 2020-05-15

Tyck till om livet i Östersund för dig som är 65+

Har du fyllt 65 och bor i Östersunds kommun? Nu har du chansen att besvara en enkät om hur du upplever livet i Östersund. Enkäten är en del i ett större arbete för att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun.

Ett äldre sommarklätt par som syns i folkmängden på gågatan i Östersund

Alla över 65 år som bor i Östersunds kommun har möjlighet att svara på enkäten som nu finns tillgänglig på kommunens hemsida

Här finns frågor om allt ifrån utemiljöer, transporter och bostäder till social delaktighet, information, samhällsstöd och service. Och i svaren ska man utgå från det "normala" livet - inte den situation som är nu med rådande coronapandemi.

- Vi vill att så många som möjligt besvarar enkäten. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får kommunens politiker inför framtida beslut, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Enkäten skickas också ut till 1 500 slumpmässigt utvalda medborgare över 65. Har du inte fått enkäten i pappersform och har svårigheter att svara på den digitalt, kan du ringa Kundcenter - se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Enkäten blir underlag till handlingsplan

I början av 2019 beslutade Kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC – Age-friendly Cities and Communities. Och i juni samma år antog AFCC kommunens ansökan. Nätverket har den gemensamma visionen att göra samhället till ett bra ställe för äldre att leva och bli gammal i. I Östersunds kommun har man dessutom valt att bredda målgruppen till att omfatta även personer med funktionsnedsättning.

Medlemskapet i AFCC är en viktig del i kommunens satsning på att förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv - med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, som till att börja med drivs i projektform.

Resultatet av den aktuella enkätundersökningen kommer kommunen att använda som ett delunderlag för att ta fram en treårig handlingsplan, som ska göra Östersund mer åldrandevänligt.

Förutom enkäten kommer kommunen att använda flera andra metoder för att fånga upp hur både äldre medborgare och personer med funktionsnedsättning upplever att det är att leva i Östersunds kommun. Bland annat kommer man att göra intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten - så snart det åter är möjligt.

- Det är viktigt att kommunen driver det här utvecklingsarbetet tillsammans med målgrupperna då de har kunskap om vad som redan fungerar bra och vad som behöver förbättras, understryker Anders Wennerberg.

Läs mer om arbetet med en åldrandevänlig kommun

Sidan uppdaterad 2020-05-15