Publicerad 2020-05-16

Sörgårds förskola stänger på grund av personalbrist på måndag 18 maj

På grund av hög sjukfrånvaro och misstankar om covid-19-smitta bland vår personal, vilket leder till akut personalbrist, har kommunen beslutat att stänga förskolan under måndag 18 maj. Vi kommer bara att erbjuda omsorg till de barn på förskolan vars vårdnadshavare har så kallade samhällsviktiga tjänster.

Kommunen vet i dagsläget inte hur förskoleverksamheten under resten av den kommande veckan ser ut. Personalen kommer att få testa sig för covid-19 under söndagen. Rektor och förvaltningsledning kommer på måndag att planera för den fortsatta förskoleverksamheten och mer information kommer att gå ut under måndagseftermiddagen.

Alla vårdnadshavare till barn som går på förskolan har under lördagskvällen fått information via Tempus.

Sidan uppdaterad 2020-05-16