Publicerad 2020-05-20

Högstadieelever på Kastalskolan och Storsjöskolan börjar med distansundervisning en dag i veckan

Från och med vecka 22 till och med sommarlovet kommer elever i åk 6 – 9 på Kastalskolan och Storsjöskolan att ha distansundervisning en dag i veckan som en åtgärd för att minska trängsel.

Från och med vecka 22 till och med sommarlovet kommer elever i åk 6 – 9 på Kastalskolan och Storsjöskolan att ha distansundervisning en dag i veckan.

Detta efter att Miljö och Hälsa har gjort tillsyn på samtliga skolserveringar och bedömt att de två skolorna behöver ytterligare åtgärder för att minska trängsel.

Elever på dessa skolor kommer därför ha distansundervisning en dag i veckan. Mer information till berörda elever och vårdnadshavare har gått ut via skolan. Har du som vårdnadshavare frågor, vänligen kontakta rektor på skolan.

Möjlighet till studier på studiegård för elever som behöver stöd

Alla elever i högstadiet har tidigare under vårterminen provat på distansundervisning en dag. En utvärdering visade då att de flesta elever upplevde att distansundervisningen fungerade likvärdigt eller bättre än undervisning i skolan.

En del elever upplevde däremot koncentrationssvårigheter eller problem att få tillräckligt stöd på distans. Därför kommer de elever som påverkas negativt av distansundervisningen att få studera på studiegård tillsammans med lärare och ett fåtal andra elever.

Elever erbjuds hämta lunch dagen före distansundervisning

Samtliga elever kommer få hämta en lunchlåda dagen före distansundervisning.

Sidan uppdaterad 2020-05-20