Publicerad 2020-05-26

Östersund vill bli garnisonstad igen – köper anläggning i Grytan

Östersund är en av fyra orter som föreslagits att bli ny garnisonstad, och därmed återetablera tidigare militär verksamhet. Nu pekar Östersunds kommun ut plats för ett nytt regemente genom att köpa in Grytans lägeranläggning.

Fem män stående på gräset utanför Grytans f d flyktingförläggning.

Från vänster: Åke Arvidsson, Grytan Invest AB, Pär Jönsson (M), kommunalråd, Lars Persson, Grytan Invest AB, Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande, Niklas Daoson (S), kommunalråd.

– Det här är en tydlig signal från Östersunds kommun att vi i bred politisk enighet förbereder för en återetablering av försvaret i Östersund. De militärstrategiska argumenten finns där redan. Nu bidrar vi med förbättrade praktiska förutsättningar, säger Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Grytan har tidigare under många år varit ett militärt övningsområde, med bland annat ett skjutfält på 8 900 hektar. Efter försvarsnedläggningen såldes ett 40 hektar stort lägerområde som sedan i privat regi – Grytan Invest AB – utvecklats och byggts ut.

Fram till 2018 användes det som flyktingförläggning. I dag har boendet en kapacitet på 400 bäddar. Det stora skjutfältet ägs fortfarande av Försvarsmakten.

Nu köper alltså Östersunds kommun Grytans läger för 14,5 miljoner kronor.

– Det är mycket bra att Östersunds kommun säkrar Grytans läger och att vi visar oss beredda att göra vad vi kan för en återetablerad försvarsverksamhet. Östersund kan erbjuda en snabb, enkel och kostnadseffektiv lösning som är rätt ur ett försvarsstrategiskt hänseende, säger Niklas Daoson (S), kommunalråd.

Innan den stora försvarsomläggningen var Östersund en etablerad militärstad med tre regementen. I en slutrapport från 2019 anges att Sverige behöver två nya mindre regementen. Fyra orter pekas ut som lämpliga, förutom Östersund även Härnösand, Sollefteå och Falun.

– Med Grytans över 400 förläggningsplatser av modern standard – i direkt anslutning till statens stora övningsfält, Grytans skjutfält – sänks kostnaderna rejält för militären för att åter finnas i Östersund, kommenterar kommunalrådet Pär Jönsson (M).
Sidan uppdaterad 2020-05-26