Publicerad 2020-05-28

Förlängd stängning av Daglig verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har beslutat att förlänga det tidigare beslutet om att hålla all Daglig verksamhet stängd. Det nya beslutet om stängning gäller till och med 30 juni.

Daglig verksamhet har varit stängd sen den 14 april. Det tidigare förlängda beslutet om tillfälligt uppehåll av Daglig verksamhet gällde till och med 12 juni.

Beslutet att förlänga stängningen tas mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer för att begränsa smittspridning av coronavirus. Sociala kontakter bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt för att förebygga smittspridning. Verksamheten hålls stängd till skydd för de medborgare som deltar i Daglig verksamhet.

Sidan uppdaterad 2020-05-28