Publicerad 2020-05-28

Social-och arbetsmarknadsförvaltningen har lyckats matcha om alla feriepraktikanter

Glädjande nyheter behöver vi väl alla i dessa tider. I dag kan vi berätta att Social- och arbetsmarknadsförvaltningen lyckats få fram feriepraktikplatser till alla de 330 ungdomar som sökt men som inte kunde vara på sin först erbjudna plats på grund av covid-19.
- Jag upplever att det varit ett stort engagemang att få fram feriepraktikplatser. Det är också flera aktörer som tänkt nytt, med helt nya uppslag till i sommar, säger Lina Liljestam, arbetsmarknadshandläggare på Östersunds kommun.

Östersunds kommun gick i början av maj ut och efterlyste fler feriepraktikplatser. På grund av covid-19 har en del verksamheter inte möjlighet att ta emot ungdomar det här året, och 330 platser behövde ersättas med hjälp av nya aktörer. Vi är därför väldigt glada när vi i dag kan konstatera att alla ungdomar som i ett tidigare skede tackat ja till sin feriepraktikplats, nu har kunnat erbjudas en ny. Och detta tack vare att både befintliga och nya aktörer ställt platser till förfogande för att täcka upp för platserna som inte kan tillsättas de här året.
- Både befintliga aktörer, det vill säga föreningar, stiftelsen Jamtli, och kommunen som ställer upp med platser, har gjort vad de kunnat för att få fram fler platser. Det har också tillkommit fler platser inom våra tidigare områden, samtidigt som till exempel och städ – och måltidsservice har kommit med helt nya platser. Föreningar har också kommit med fler platser, och så har vi även nya aktörer som hört av sig, både föreningar och privata som ställer upp med feriepraktikplatser, säger Lina Liljestam.

Workshops och föreläsningar nytt inslagEtt nytt inslag i årets Feriepraktik är att Östersunds kommun tar feriepraktikanter till hjälp att få veta mer om unga i Östersund. Feriepraktikanterna får genom workshops och föreläsningar lära sig om hur en kommun fungerar och om medborgardialog. Därefter får de göra en enkätundersökning bland människor i Östersund. Målet med feriepraktiken är att skapa en dialog mellan de människor som bor i Östersund och de som ska fatta beslut.

* Totalt har vi i år 860 ungdomar som tackat ja till feriepraktik inom kommunen. Av de 860 var det 330 som behövde en ny plats på grund av covid-19.

Sidan uppdaterad 2020-05-28