Publicerad 2020-06-02

Årets studentfavorit – nytt pris på Guldgalan

Vid årets Guldgala i Östersund kommer ett nytt pris att delas ut - till Årets studentfavorit. Priset lyfter fram arbetsgivare i Jämtlands län som spelat en viktig roll för studenter under studietiden.

Östersund hjärta studenter

Priset tilldelas en arbetsgivare, privat eller offentligt finansierad verksamhet, alternativt en ideell organisation som på olika sätt stöttat en eller flera studenter i samband med exempelvis praktik, VFU eller examensarbete. I Östersund delas priset ut vid Guldgalan femte november och satsningen sker genom fempartssamarbetet MittÖs som syftar till att utveckla studentstaden Östersund.

”Studenterna väldigt viktiga” 

– Vi har jobbat för att detta pris ska delas ut i samband med Guldgalan. Det känns jättekul eftersom studenterna är väldigt viktiga för Mittuniversitetet och för Östersund och regionens näringsliv. De bidrar till kompetensförsörjningen och bidrar med ny kunskap och innovationer, säger Jessica Stenbäck, koordinator för inflyttning och studentsamordnare, Näringslivskontoret, Östersunds kommun.

Alla studenter kan nominera en kandidat 

Katarina Olsen, gruppledare Arbetslivsanknytning vid Mittuniversitetet, berättar att alla studenter får chansen att nominera sin kandidat – en arbetsgivare som vågar satsa på studenter, tar till vara deras idéer och kompetens och som är en förebild i sitt arbete med studenter. 

- Den som tilldelas priset ska också uppfylla prisets kriterier inom nytänkande, hållbarhet och ledarskap, säger hon.

Motsvarande pris delas ut även i Sundsvall 

I Sundsvall delas motsvarande pris ut i samband med Sundsvall Business Awards 12 november och bakom priset står Mittuniversitetet.

– Nomineringsprocessen är igång och ända fram till sjätte september kan alla studenter vid Mittuniversitetet nominera sin favorit, säger Kristina Rådberg, arbetslivskoordinator vid avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd, Mittuniversitetet.

Priset i Östersund utses av en jury bestående av representanter från MittÖs genom Studentkåren i Östersund, Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige samt Östersunds kommun.

Här kan du läsa mer om Årets studentfavorit och nomineringsprocessen:

https://fus.miun.se/event/nominera-arets-studentfavorit-2020/länk till annan webbplats

Fotnot: MittÖs är ett samverkansforum som jobbar för att utveckla Östersund som studentstad. Det består av representanter från Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters idrottssällskap, representanter från Östersunds kommun, Mittuniversitetet samt representanter från det lokala näringslivet. MittÖs arbetar med att stimulera och utveckla studenters inflytande i arbetet med att utveckla Östersund som studentstad samt attraktiv kommun att bo och verka i.

Sidan uppdaterad 2020-06-02