Publicerad 2020-06-05

1,6 miljoner kronor till Östersunds bibliotek

Kulturrådet ger 1 650 000 kronor till Östersunds bibliotek för tre olika projekt som handlar om att nå och inkludera fler personer.

bild på barn som läser bok

Foto: Göran Strand

800 000 kronor till projektet Digital delaktighet

Tack vare bidraget kan biblioteket fortsätta utveckla sin digitala verksamhet och nå nya målgrupper. Det ska bland annat ske genom aktiviteter som prova på ny teknik och lärande kring källkritik. Syftet är att öka internet-, medie- och informationskunnigheten.

- Vi hoppas kunna engagera fler att bli mer digitalt medvetna och på så vis minska de digitala klyftorna. Ett sätt att göra det på är också att vara mer mobila. Pengarna möjliggör att vi kan avsätta resurser som kan vara utanför bibliotekets väggar mer. På så vis kan vi nå fler människor som inte nyttjar biblioteket i vanliga fall, berättar Maj Eriksson, bibliotekschef på Östersunds kommun.

600 000 kronor till projektet Möt barn och unga

Med barnkonventionen som utgångspunkt ska barn och unga själva få vara med och komma till tals om vilka aktiviteter de vill att biblioteket ska erbjuda.

– Vi vill veta vad alla barn och unga i kommunen tycker är viktigt och vilken verksamhet de önskar, oavsett vem de är, säger Maj Eriksson.

Biblioteket kommer undersöka vad barn och unga ser som intressant vad gäller läsning och berättande, samt hur de kan jobba med digital delaktighet och annat som är bibliotekets uppdrag gentemot barn och unga.

250 000 kr till projektet Kapprumsbibliotek

Under de senaste åren har Östersunds bibliotek samarbetat med barnhälsovården och förskolor i olika projekt. Arbetet fortsätter nu med fokus på kapprumsbibliotek. Som det låter ska biblioteket finnas på plats kapprum på några förskolor i kommunen för att sänka trösklarna för de familjer som vanligtvis inte besöker biblioteket.

– Att barn får ta del av ord och berättande i tidig ålder spelar stor roll för deras framtida språkutveckling, berättar Maj Eriksson.

Sidan uppdaterad 2020-06-05