Publicerad 2020-06-05

Minskat antal fallskador kan vara ett trendbrott

Andelen frakturer hos äldre personer i Östersunds kommun minskade med 15 procent 2019.
- Ännu kan vi inte vara säkra på att det är ett trendbrott. Men faktum är att vi har jobbat för att minska antalet fallskador i flera år, berättar Magnus Zingmark på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Bild på ryggarna av äldre kvinna och yngre man som går med gångstavar på en löparbana.

Siffror från Regionen visar att man behandlade 33 färre frakturer 2019. Jämförelsen har då gjorts med snittet 2016 - 2018 bland personer över 65 i Östersunds kommun. Antalet frakturer i kommunen 2019 är också det lägsta på samtliga de åren, samtidigt som antalet äldre har ökat.

- Det här ser lovande ut, konstaterar Magnus Zingmark som är ansvarig för forskning och utveckling med fokus på kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

- Under flera år har vi jobbat för att minska antalet fallskador. Under hösten 2019 gjorde vi en kampanj där vi skickade ut information till alla hushåll med någon person som var 70 år eller äldre. Och vi besökte många pensionärsföreningar.

- Det är många som är aktiva i det fallförebyggande arbetet och det är både bra och viktigt. Inte minst pensionärsföreningarna är en viktig arena, understryker Magnus.

Stort arbete görs bland medarbetarna

Ett viktig insats med det hälsofrämjande och fallförebyggande arbetet görs också av kommunens personal ute i hemtjänsten, på särskilda boenden och exempelvis på Mötesplatserna.

- Det är roligt att det nu verkar gå att se lite försiktigt positiva resultat av alla ansträngningar, säger Lisa Marklund, fysioterapeut och chef för verksamheten för rehabilitering, hälsa och sjukvård inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

- Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och chefer med flera gör ett stort arbete både utåtriktat mot alla medborgare men också internt för att höja kunskapen och medvetenheten om vikten av att förebygga fall, berättar Lisa.

- Hemtjänsten har en ambitiös handlingsplan för att minska antalet fallskador. Den innebär bland annat att förstärka teamarbetet så att all personal är uppmärksam och jobbar utifrån sin yrkeskunskap med att förebygga fall. Varje fall som sker inom kommunens verksamheter rapporteras och analyseras och man försöker erbjuda åtgärder för att förhindra att det händer igen.

Det är aldrig för sent att börja träna

Fallskador kan förhindras och det aldrig är för sent att sätta igång, poängterar Magnus Zingmark.

- Det handlar om vad den enskilda medborgaren gör både när det gäller aktivitet och träning liksom den mat hen äter och vilka läkemedel hen tar. Allt påverkar!

Att vara fysiskt aktiv har många positiva effekter för hälsa och välmående och där gäller det för var och en att hitta det som fungerar. En promenad, en cykeltur eller träning på någon anläggning är bara några exempel.

- Vi vet att det blir allt fler äldre som tar del av det träningsutbud som finns på olika anläggningar, till exempel Friskis&Svettis, konstaterar Magnus. Här kan också olika friskvårdsaktörer bidra genom att erbjuda träning som passar den äldre målgruppen. Behovet av sådana tjänster finns redan men kommer att öka då antalet äldre ökar kommande år.

Hur påverkas då träningen av corona-pandemin?

- Det blir extra viktigt nu att verkligen hitta de aktiviteter som var och en kan göra. Om många är hemma mycket och även är mindre aktiva så finns en risk att fallskadorna kan öka, säger Magnus Zingmark.

- Å andra sidan finns möjligheten att fler människor söker sig ut på promenader och andra aktiviteter som fungerar i tider då vi ska hålla fysisk distans. Precis vilken påverkan corona-situationen haft på hälsa och fallskador vet vi inte idag. Men vi vet att fler söker sig ut i naturen. Det gäller förmodligen också de äldre.

- Ett tips är att passa på att få med sig en vän och umgås ute under säkra omständigheter när du tar en promenad.

På sidan Tips för dig 70+ under coronakrisen hittar du tips på träning och andra aktiviteter för att må bra

Sidan uppdaterad 2020-06-05