Publicerad 2020-06-09

Brand i Vallaskolans högstadielokaler

Under måndag eftermiddag 8 juni uppstod en brand i en pappers­samling i Vallaskolans huvudbyggnad.

Polisen har upprättat anmälan om branden som de misstänker är anlagd. Räddningstjänst larmades till platsen efter att brandlarmet gått igång. Branden har resulterat i kraftig rökutveckling, och pulverskador från släckningsarbetet kräver omfattande saneringsarbete. På grund av det är lokalerna i huvudbyggnaden fortsatt stängda.

Med anledning av coronaviruset har skolan ingen möjlighet att på så kort tid ordna annan verksamhet/lokaler till berörda elever i åk 7, 8 och 9. Rektor har i samråd med kommunens ledning beslutat att de därför får vara hemma under onsdag och torsdag. På fredag väntar avslutningar som planerat enligt tidigare utskick.

Verksamheten fortsätter som vanligt för årskurser som vistas i lokaler som inte är berörda av branden.

Mer information har gått ut till berörda vårdnadshavare via mejl från skolan.

Sidan uppdaterad 2020-06-09