Publicerad 2020-06-09

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Det har kommit fram till beslut för två strategiskt viktiga detaljplaner, och i båda fallen var Kommunstyrelsen enig om att godkänna planförslagen för programsamråd respektive granskning.

Det första ärendet gällde utvecklingen av en ny stadsdel på fastigheterna Styckmästaren 2 (gamla slakteriet) och en del av Karlslund 1:32 (Blomstergården). Planen är mellan 500 och 600 nya bostäder.

– Det återstår några viktiga frågor att lösa, men just nu är det viktigt att komma vidare så processen kan fortsätta, kommenterade både Bosse Svensson (C) och Niklas Daoson (S).

Hög prioritet har också ärendet med att bygga ett nytt vattenverk i Minnesgärde, och även här godkände kommunstyrelsen planförslaget.

– Vi är medvetna om att den detaljplanen kan strida mot andra samhällsintressen, men det överväger att se till så att Östersunds kommun tryggar sin vattenförsörjning och att byggandet kommer igång snarast möjligt, menade Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Köper och säljer mark

Två sedan tidigare kända markaffärer har kommit fram till avtal, och detaljerna kring detta klubbades igenom under sammanträdet. Det innebär att kommunen köper Grytans läger för 14,5 miljoner kronor – där målet och förhoppningen är att Östersund ska tilldelas en ny militär garnison. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på avslag.

Östersunds kommun säljer samtidigt i Karlslund till Skidspåret i Östersund AB, för uppförande av villa- och parhustomter. Efter oberoende värdering har köpeskillingen bestämts till 16,8 miljoner kronor.

Olika stöd till idrotten

Tre beslut som gynnar länets idrott togs under dagen. Östersund Basket, vars elitdamlag spelar i division 1, får sponsring med 112 500 kronor. Ett belopp som är större än föregående säsong eftersom kommunen ändrat sina riktlinjer för idrottssponsring ur ett jämställdhetsperspektiv.

På grund av coronapandemins effekter har kommunen beslutat att göra en hyreslättnad för två andra elitlag, Östersunds FK och Jämtland Basket. Oavsett när det är tillåtet att spela matcher igen med publik i de högsta fotbolls- och basketserierna slopar kommunen avgiften med 10 kronor per åskådare under lagens respektive kommande säsonger.

Kommunstyrelsen godkände också Frösö IF:s förfrågan om ett borgensåtagande i samband med utveckling av Lövsta IP:s utveckling med ny konstgräsplan.

Sidan uppdaterad 2020-06-10