Publicerad 2020-06-10

Det här görs för att minska risken för smittspridning i samband med studenten

Inför den kommande studenten har kommunen tillsammans med många andra parter vidtagit en rad åtgärder för att firandet ska kunna ske så säkert och tryggt som möjligt. Vi har även gått ut med extra information i olika former, för att förhoppningsvis minska risken för smittspridning i samband med studenten.

Nu är det dags för studenternas stora höjdpunkt i livet. Firandet sker i år utspritt över tre dagar, tionde till tolfte juni. Förutom studentfirande kommer även grundskolan att ha skolavslutning under samma tidsperiod. Det här i kombination med brist på evenemang i övrigt, gör att tionde till tolfte juni gissningsvis är dagar där unga kommer samlas för firande i större utsträckning än andra år. Fredagen den tolfte juni är sannolikt den dag då flest ungdomar kommer vara ute för att fira.

Samarbete med polis, region, räddningstjänst samt frivilliga aktörer

Kommunen har inte det yttersta ansvaret i en sådan här situation – även om vi har och tar ett stort ansvar. Det är därför tillsammans med ett flertal andra aktörer så som polis, region, räddningstjänst samt frivilliga aktörer, som vi nu har satsat hårt på att i möjligaste mån jobba för att minska risken för smittspridning relaterad till studenten.

Exempel på vad kommunen gör inför studenten:

  • Uppsökande teamet finns på stan med personal inför avslutningen (Onsdag, torsdag och fredag).
  • Kvällsarbete för extra personal under avslutningsdagarna. Dessa utgår från fritidsgårdarna, som alla har öppet med aktiviteter.
  • Frivilliga organisationer så som IOGT-NTO, trossamfund, och Nattvandring, medverkar.
  • Stora skyltar runt om i staden som påminner om att hålla ut - och hålla avstånd.
  • En informationsfilm med regionens smittskyddsläkare som syftar till att upplysa om hur smittspridning går till.
  • Ett informationsbrev med uppmaning till fler nyktra vuxna (föräldrar) att vara ute bland ungdomarna skickas ut, översatt på flera språk.
  • Grundskolorna skickar ut informationsbrevet i veckobrevet.
  • Planering av olika kaffestationer runt om i staden.
  • Rådhustrappan stängs av tionde till tolfte juni.
  • Kommunens stabschef leder tionde till tolfte juni en kortare avstämning med representanter för polis, region, räddningstjänst samt kommunens tjänstemannaorganisation och frivilliga aktörer en gång varje dag.

Brev till föräldrar inför skolavslutningen

Hej förälder!

Både skolavslutningen och studenten väntar nu runt hörnet. I år kommer vi tyvärr inte kunna fira på samma storslagna sätt som vi är vana vid. Vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen av Covid-19 och därför ta myndigheternas råd och rekommendationer på allvar.

Vi vuxna har också ett stort ansvar att se till att dessa firanden blir minnesvärda och trygga för våra ungdomar. Vi vill inte att de ska minnas avslutningen som ett tillfälle där man råkat ut för alkoholrelaterade olyckor, tappat bort saker eller gjort något annat man ångrar dagen efter.

De flesta unga avstår alkohol om de inte får det från någon de känner men det vanligaste är att pojkvän/flickvän, kompisar, syskon och kompisars syskon köper ut. Som förälder är det därför bra att prata med äldre ungdomar som umgås med din tonåring om varför du inte vill att de köper ut alkohol. Kom ihåg att det inte bara är olämpligt att köpa ut det är också olagligt.

Många aktörer kommer att vara engagerade och ute den 10, 11 och 12 juni när student och skolavslutning infaller. Men trots det behöver vi vara fler nyktra vuxna ute bland våra ungdomar. Ta gärna en kvällspromenad eller ännu bättre- hör av dig till Nattvandring.nu. När du promenerar med Nattvandrarna går du klädd i deras röda profiljacka eller väst, omfattas av deras försäkring och gör en viktig insats för vår stad och framförallt för våra unga. För att gå med nattvandrarna kontaktar du Nils-Ivar Odelberg på 073-181 67 12.

Uppsökande teamet är en av de aktörer som kommer vara ute och jobba och du som förälder kan alltid ringa någon av dem. Dina Sultan: 073-052 37 29 Tomas Spångberg: 070-676 70 84.

Fritidsgårdarna kommer också att hålla öppet dessa dagar och alla ni vuxna som är ute är varmt välkomna in för en kopp kaffe.

Tillsammans gör vi skillnad!

Brevet på andra språk

Brevet på ArabiskaPDF

Brevet på DariPDF

Brevet på EngelskaPDF

Brevet på FranskaPDF

Brevet på KurmanjiPDF

Brevet på PersiskaPDF

Brevet på SomaliPDF

Brevet på SydsamiskaPDF

Brevet på ThaiPDF

Brevet på TigrinjaPDF

Sidan uppdaterad 2020-06-11