Publicerad 2020-06-10

Skräpa inte ner - för Birger, Latteråttan och Rådjurets skull

Vi har tagit hjälp av Birger, Latteråttan och Rådjuret för att berätta vad som händer när man skräpar ned eller matar fåglar och andra vilda djur i stan. "Tillsammans för en renare stad" heter kommunens kampanj mot nedskräpning och för att de vilda djuren ska förbli vilda.

Illustration: Birger - det lilla storsjöodjuret flyr från dagvattenutloppet som sprutar ut smutsigt vatten fullt av fimpar och snusbussar

Vi människor tänker oss inte alltid för. Vi gör små misstag ibland men det kan få oanade konsekvenser. Lite obetänksamt slänger vi ett litet skräp på marken eller lägger ut lite mat åt de fina djuren.

Men det kan leda till att Birger - det lilla storsjöodjuret, kanske flyttar från Storsjön. Det kan leda till att ett rådjur skadas. Och det kan leda till att råttorna i stan blir väldigt feta!

- Nedskräpning är inte bara det vi ser med blotta ögat, till exempel ett cigarettpaket på en trottoar, förklarar kommunens miljösamordnare Christina Breding. Vi får också problem med råttor i stan och miljöförstöring i naturen omkring oss. Ett annat bekymmer är matningen av fåglar och vilda djur inom tätbebyggt område. Många matar djuren i all välmening men det leder också till problem.

Illustration: En förskrämd Birger, ett skadat rådjur och en fet råtta samt ett östersundshjärta
Sidan uppdaterad 2020-06-10