Publicerad 2020-06-18

Eldningsförbud i Jämtlands län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Jämtlands län, förutom Åre kommun, från klockan 12.00 den 18 juni 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Med anledning av den senaste tidens varma väder råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med Jämtlands läns räddningstjänstförbund och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i Jämtlands län, förutom Åre kommun. Undantag gäller för fjällområden på mer än 500 meters höjd över havet.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark, och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Om du medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan du dömas till böter.

Sidan uppdaterad 2020-06-18