Publicerad 2020-06-18

Samråd för Valla centrum 8 - Inglasning av balkonger och uteplatser

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget att glasa in balkonger och uteplatser för Valla centrum 8.

Flygfoto över Valla centrum 8 med planområdet markerat.

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra inglasning av balkonger och uteplatser, samt uppföra carport på befintliga markparkeringar.

Planen handläggs med standardförfarande.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.

Samrådet pågår mellan den 22 juni och den 3 augusti 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 3 augusti.

Lämna dina synpunkter!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-06-18

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen