Publicerad 2020-06-22

Granskning av detaljplan för del av Hjorten 3 - Upphävande av del av fastighetsplan

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för del av Hjorten 3 - Upphävande av del av fastighetsplan.

Flygbild över Karlslund med planområdet markerat.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning för del av fastigheten Hjorten 3.

Enligt gällande detaljplan är det inte möjligt att dela fastigheten eftersom den omfattas av en fastighetsplan. Fastighetsplanen gäller som detaljplanebestämmelse och fastighetsbildningen får inte strida mot detaljplanens bestämmelser. Fastighetsplanen måste upphävas för att kunna utföra fastighetsbildningen.

Planen handläggs med standardförfarande.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.

Granskning pågår mellan den 23 juni och den 5 augusti 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 5 augusti.

Lämna dina synpunkter!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Granskningen ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-06-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen