Publicerad 2020-06-23

Kommunen öppnar korttidsboende och del-öppnar Daglig verksamhet

Uppdaterad 24 juni: Vård- och omsorgsnämndens ordförande har beslutat att öppna enstaka verksamheter inom Daglig verksamhet under vissa förutsättningar. Ordförande har också beslutat att återöppna för planerad vistelse på korttidsboende.

Öppningen av Daglig verksamhet gäller för medborgare i ordinärt boende som har självständig placering. Förutsättningen är att medborgaren är frisk och att ”arbetsplatsen”/företaget kan ta emot medborgaren. Man måste också ta hänsyn till individuella förutsättningar och möjligheter.

Med ordinärt boende menas personer som inte bor i LSS-bostad. Till LSS-bostad räknas både grupp- och servicebostäder. Självständig placering innebär i det här fallet att man inte är i en dagligverksamhetsgrupp utan placerad på exempelvis ett företag.

Övrig daglig verksamhet fortsätter att hålla stängt.

Det här beslutet gäller från och med 1 juli till och med 31 augusti.

Vård- och omsorgsförvaltningen har haft möte med Regionens smittskyddsenhet. Man konstaterade att det fortfarande är en platå i smittspridningen. Det är därför inte är lämpligt att öppna Daglig verksamhet som sker i grupp, där medborgare från olika LSS/SoL-bostäder vistas. Det skulle innebära en risk att sprida smitta till de olika LSS/SoL-bostäderna.

Beslut om stängning av Daglig verksamhet togs den 6 april 2020.

Öppnar korttidsboende på grund av stort behov av avlastning

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har också beslutat att återöppna för planerad vistelse på korttidsboende på Södra strand. Behovet av avlastning för anhöriga är mycket stort och förvaltningen har upprättat rutiner som ska minimera risken för smittspridning.

Beslutet innebär att;

  • Kommunen åter erbjuder växelvård - det vill säga planerad vistelse på korttidsboende
  • Kommunen erbjuder personer som befinner sig på akut korttidsplats och som har beslut om växelboende att få flytta över till Södra Strand.
  • Det ska ske individuell planering för varje medborgare.
  • Organisation och fördelning av platser ska ske i samråd mellan
    enhetschef och bosamordnare.

Beslutet gäller från och med 24 juni. Det tidigare beslutet att stänga planerad vistelse på korttidsboende togs den 8 april.

Sidan uppdaterad 2020-06-30