Publicerad 2020-06-24

Vi måste öka takten i klimatarbetet

Nu kan du läsa Miljöredovisningen för 2019! Den visar en positiv trend för kommunens fossila utsläpp. Men utsläppen måste minska mycket snabbare om vi ska nå våra mål.

Faktiska utsläpp för Östersunds kommun 1998 – 2018 samt prognos för utsläppsminskning baserat på faktiska utsläpp 1998-2017 och målsättning om fossilbränslefri kommun år 2030. Fortsätter vi som idag når vi målet 2048.

Miljöredovisningen från förra året visar på en positiv trend för kommunen och kommunorganisationen vad gäller minskade fossila utsläpp, men utsläppsminskningen måste gå mycket snabbare!

Östersunds kommun har som mål att hela kommunen ska vara fossilfri till år 2030 och kommunorganisationen till år 2025. Om vi fortsätter minska i samma takt som 2019 så missar vi grovt målet om fossilfri kommun 2030.

För fler resultat kring kommunens miljöarbete, läs Miljöredovisning 2019. PDF

Klimatprogram och strategi

Östersunds kommun har sedan 2019 ett Klimatprogram och en strategiöppnas i nytt fönster med en palett av olika åtgärder som vi behöver göra för att minska våra utsläpp. Nu måste vi alla jobba hårdare med de åtgärder som finns utpekade där, och mycket mer!

Det är högst osäkert vad corona kommer att sätta för spår i klimat- och miljöarbetet, men en sak har pandemin tydligt visat, vi kan mobilisera oss och ändra beteende när det krävs!

Sidan uppdaterad 2020-06-24