Publicerad 2020-06-25

Kulturskapare kan ansöka om tillfälligt arbetsstipendium

Kulturlivet och dess aktörer har blivit hårt drabbade av coronapandemin. Med anledning av de ekonomiska utmaningar de står inför inrättade Kultur- och fritidsnämnden den 25 juni ett tillfälligt arbetsstipendium för kulturskapare. Totalt finns 500 000 kronor som ska delas ut till kulturskapare.

bild där rådhusets torn och tak är i förgrunden, i mitten av bilder är stadens hus och i bakgrunden Storsjön och Frösön

Foto: Göran Strand

För att få stipendiet ska du som kulturskapare:

  • Visa att du har en relevant utbildning och erfarenhet inom din kulturdisciplin
  • Få största delen av din inkomst via ditt kulturskapande
  • Vara bosatt och verksam i Östersunds kommun

I ansökan ska du redovisa för de förluster du gjort under coronapandemin i samband med inställda/uppskjutna konserter, föreställningar, utställningar, föredrag, workshops och så vidare.

Du ska också ange vad du vill göra med stipendiepengarna. Ett krav är att du ska skapa verksamhet som medborgarna på något sätt kan ta del av på sikt.

Ansök genom att skicka ett mejl till kulturochfritidsnamnden@ostersund.se. Mejlet ska innehålla informationen ovan samt ditt namn och kontaktuppgifter.

Stipendiet kan bara sökas för egen del. Sista ansökningsdag är 14 augusti 2020.

Varje stipendium är på 20 000 kronor. Besked och utbetalning av stipendiet sker efter nästa sammanträde för Kultur- och fritidsnämnden i september.

Sidan uppdaterad 2020-06-26