Publicerad 2020-07-01

Granskning för Rosmarinen 1 med flera

Den nya detaljplanen kompletterar ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med en gata. Planen ska även planlägga en del av Rosmarinen 1 som idag är allmän plats till kvartersmark.

Flygbild över fastigheten Rosmarinen 1.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.öppnas i nytt fönster

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Granskningen pågår mellan den 1 juli och den 10 augusti 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 10 augusti.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2020-07-01