Publicerad 2020-07-01

Lokalproducerat bränsle i tanken

Biogasen i Lugnvik är väldigt lokalt producerad. Den kommer i ledning från avloppsreningsverket i Göviken, bara några hundra meter från macken. Och du kanske är en av råvaruleverantörerna?

Tankstation för biogas

Så länge vi använder toaletterna har vi råvara till biogas. För vid rening av avloppsvatten så blir det slam. Slammet kan man röta och få ut biogas ur, det gör man här på Göviken. Biogasen går sedan i ledning till tankstationen i Lugnvik.

Lokal produktion är pålitlig

I och med att det är en lokal produktion så är biogasen mindre känslig för yttre omständigheter, som pandemier till exempel. Så länge vi fortsätter använda våra toaletter kan vi producera biogas till fordonsbränsle.

Gövikens reningsverk är Östersunds största avloppsreningsverk. Det renar avloppet från 55 000 personer i och omkring Östersund. Vid reningen av avloppsvattnet blir det slam som rötas till biogas i en rötkammare. Biogasen används till bränsle för bilar. Vi producerar, i genomsnitt, ungefär 1 500 m³ gas per dygn.

Fördelen med kommunens biogas är att den är väldigt lokalt producerad. Inga transporter krävs. Alla som använder toaletter i Östersund med omnejd är råvaruproducenter.

Matavfall ger mer gas i framtiden?

I framtiden kan det bli så att vi rötar matavfall på Gräfsåsens avfallsanläggning och då kommer det att bli mera biogas. Biogas som utvinns ur en påse matavfall räcker till att köra ett fordon 2,5 km.

– Biogasen är unik jämfört med andra biodrivmedel eftersom den till största delen tillverkas i Sverige och av svenska råvaror, säger Lars Wissing, som tar fram förstudien för biogasanläggning för matavfall.

– Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. När avfall från matrester rötas i en biogasanläggning i Gräfsåsen får länet också ett viktigt biogödsel som återförs till jordbruket. Ett kretslopp helt enkelt!

Sidan uppdaterad 2020-07-01