Publicerad 2020-07-02

Förtydligande: Kommunen köper in reflexvästar till förskolebarnen

Med anledning av rapporteringen i media vill vi ytterligare förtydliga att kommunen köper in reflexvästar till förskolebarnen.

bild på barn som har reflexvästar på sig

Ledningen på Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit uppmärksammade på att det förekommer reflexvästar med reklam på förskolorna.

Att reklam förekommer på reflexvästarna behöva inte strida mot kommunens sponsringspolicy, däremot bedömer förvaltningsledningen att barn inte ska behöva ha reflexvästar som gör reklam.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer köpa in reklamfria reflexvästar till alla kommunala förskolor som är i behov av det.

– Även om det kan anses vara en god gärning av dem som tidigare bekostat och skänkt reflexvästarna blir det inte rätt att barnen ska göra reklam på det sättet. I barnens ställe säger vi tack, men nej tack, säger Elisabet Uitto, verksamhetschef förskola.

Alla förskolor ska ur säkerhetssynpunkt ha möjlighet att ha reflexvästar. Förskolans ekonomi ska inte behöva styra huruvida de har möjlighet att köpa in reflexvästar eller inte. Därför kommer förvaltningsledningen med anledning av beslutet om att inte ha reklamreflexvästar att köpa in nya reflexvästar till alla kommunala förskolor som behöver det. De nya reflexvästarna, som kommer ha Östersundshjärtat på sig, förväntas vara levererade under hösten. Tills dess får barnen använda reflexvästar med reklam.

Sidan uppdaterad 2020-07-02