Publicerad 2020-07-07

Ingen fordonstrafik tillåten vid Storsjöns strand nedanför Jamtli

Östersunds kommun förtydligar om att det numera råder förbud mot fordonstrafik på ytan mellan Storsjön och järnvägen nedanför Jamtli.

Samma plats som tidigare var öppen för camping vid tiden för Storsjöyran. Naturligtvis gäller även parkeringsförbud.

För tre år sedan beslutade kommunfullmäktige att en avgiftsbelagd ställplats för minst 8 husbilar på skulle iordningställas på den nämnda marken.

Men efter att detta beslut togs har Sametinget beslutat att etablera sin parlamentsbyggnad i Östersund, och den aktuella platsen för ställplats har erbjudits Sametinget.

Därför beslutade Kommunstyrelsen i maj 2020 att det tidigare beslutet om ställplats upphävs och att man utreder annan placering för husbilar. Den utredningen ska vara klar under detta år.

Sidan uppdaterad 2020-07-07