Publicerad 2020-07-07

Samråd om detaljplan för Torvalla 2:21 m fl, småhusbebyggelse i Torvalla By

Nu skickas förslaget till ny detaljplan ut på samråd. Planförslaget syftar till att möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse.

Flygbild över Karlslund med planområdet markerat.

Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger planförslaget även att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus.

Då det idag pågår viss verksamhet med begränsad omgivningspåverkan på en av de bebyggda fastigheterna är avsikten att även framöver tillåta detta.

Här hittar du alla handlingar till förslagetlänk till annan webbplats

Samråd pågår under perioden den 6 juli till och med den 24 augusti 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 24 augusti.

Lämna dina synpunkter!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-07-07

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen