Publicerad 2020-07-09

Förvaltningsrätten upphäver beslut om avgiftsbeläggning av Skidstadions rullskidbana

Efter en överklagan har Förvaltningsrätten beslutat att rullskidbanan som går över Rannåsens naturreservat inte får avgiftsbeläggas.

bild på personer som åker rullskidor

Foto: Göran Strand

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 13 maj 2018 att från juni 2018 införa avgifter för privatpersoner för att nyttja rullskidbanan på Skidstadion. Beslutet överklagades av en privatperson och ärendet gick då till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet i februari 2019. Nu har även Förvaltningsrätten granskat beslutet och har i sin tur beslutat att upphäva Kultur- och fritidsnämndens beslut om att avgiftsbelägga rullskidbanan.

Motiveringen är att banan går genom Rannåsens naturreservat och att kommunen inte har rätt att ta ut en avgift på en led som går genom ett statligt naturreservat.

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga från 13 juli till och med den 10 augusti 2020. Östersunds kommun kommer inte att överklaga beslutet.

Kommunens jurister kommer se över möjligheterna till återbetalning av tidigare köpta spårkort. Mer information kommer längre fram om det blir aktuellt.

Varför beslutade kommunen att avgiftsbelägga rullskidbanan?

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 13 maj 2018 att avgiftsbelägga rullskidbanan även sommartid. Det med anledning av kommunens satsning på att utveckla rullskidbanan och de resurser som kommunen la på underhåll av rullskidbanan. Rullskidbanan hade då sedan 2008 varit avgiftsbelagd vintertid och avgiftsfri sommartid för privatpersoner, med undantag för skjutbanan som varit avgiftsbelagd även under sommaren.

Sidan uppdaterad 2020-07-27