Publicerad 2020-07-09

Militär etablering i Östersund av stor betydelse för kommunen

Ett första steg mot en militär återetablering i Östersund har tagits. Under tisdagen föreslog regeringen genom försvarsdepartementet att Östersund ska få ett nytt regemente.
– Det skulle naturligtvis vara av stor betydelse för Östersunds kommuns utveckling, men även för resten av länet, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Arkivbild på militärt befäl som står vid en bil och pekar på en karta

Det återstår mycket innan ett beslut är taget, men inriktningen är tydlig. Försvarsberedningen har pekat ut Östersund som en plats med stor säkerhetspolitisk betydelse, och vill att ett regemente med en eller två lokalförsvarsskyttebataljoner byggs upp i staden under åren 2026–2030.
– Det känns bra att det så tydligt varit militärstrategiska motiv som ligger bakom beslutet och att regeringen sett Östersunds och länets strategiska betydelse, säger Anders Wennerberg.


I maj i år togs ett förutseende beslut av Östersunds politiker, då kommunen köpte Grytans läger för att säkra ett stort och inarbetat övningsområde inför en eventuell återetablering.

– Var exakt ett nytt regemente ska placeras vet vi inte ännu men Grytan kommer att vara viktigt för övning.

Ökad inflyttning

Ett nytt regemente i Östersund skulle innebära att många personer behöver rekryteras. Det innebär ökad inflyttning och fler skattebetalare i kommunen.

Det medför också många andra positiva effekter, för exempelvis näringslivet och infrastruktur.

Eftersom Östersund varit en stor militärstad tidigare finns redan många resurser på plats som kan utnyttjas vid en återetablering.

– Vi är många som jobbat hårt med att få en militär återetablering till Östersund, både tjänstepersoner och politiker. Nu gläds vi åt detta viktiga första besked men fortsätter arbetet inför riksdagsbeslutet.

Sidan uppdaterad 2020-07-10