Publicerad 2020-07-17

Miljö och Hälsas inspektioner i Östersund går bra - stort tack till alla krögare

En ny lag som innebär nytt ansvar och nya rutiner för kommunens inspektioner trädde i kraft den 1 juli. Det ser överlag positivt ut vid den tillsyn som utförts i Östersunds kommun. Krögarna har visat god förståelse och förbättrar ständigt sina rutiner för att förebygga trängsel.

bild på person som hackar grönsaker

– Det är väldigt viktigt att vi kan hjälpas åt med att hejda smittspridningen. Att näringslivet tar sitt ansvar på ett så bra sätt gör mig glad, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Förra veckan gjorde Miljö och Hälsa totalt 13 inspektioner i Östersund. Endast tre mindre avvikelser noterades, varav en av avvikelserna åtgärdades efter bara någon timme.

– Kommunen har stor förståelse för att det är ett svårt läge för stora delar av näringslivet nu. Samtidigt måste reglerna följas och ju bättre krögarna löser det, desto tryggare kommer besökarna att känna sig och därmed besöka serveringarna, säger Anders Wennerberg och fortsätter:

– Jag är mycket tacksam för närings­livets ambitiösa sätt att säkerställa en trygg miljö.

Miljö- och samhällsnämnden har ansvaret

Inspektioner har gjorts regelbundet sedan april, och det råder ingen större förändring i tillsyns­insatsen sedan nya lag­stiftningen trädde ikraft. Men tidigare var det smittskydds­läkaren som kunde fatta beslut i frågor kring trängsel på serverings­ställen. Sedan den 1 juli är det den nämnd på kommunen som ansvarar för miljö- och hälso­skydds­frågor som har hela tillsyns­ansvaret, vilket inom Östersunds kommun innebär att det är Miljö- och samhälls­nämnden som har ansvaret.

Att hjälpas åt minskar smittspridningen

- Med sommaren kommer möjligheten att träffas och trivas utomhus, bland annat på ute­serveringar av olika slag. Det är krögare och café­innehavare med flera som ansvarar för verksamheten men vi besökare måste hjälpa till, genom att följa regler och anvisningar från personalen. Lyssna till dem, säger Pär Jönsson, kommunalråd (M), och fortsätter:

- Tillsammans kan vi, om vi hjälps åt, hindra och minska smitt­spridningen och vi alla får en trevlig sommar.

I de nya föreskrifterna har det tydliggjorts vad som avses med tillräckligt avstånd: "Besökare på ett serveringsställe ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Inom ett sällskap är det var och ens egna ansvar att hålla det avstånd som behövs."

Flera kreativa grepp av krögare i Östersund

Flera av krögarna i Östersund har hittat kreativa sätt för att få gäster att hålla avstånd. Exempel på kreativa åtgärder vi sett har varit:

  • Fina blomkrukor som satts ut som avskiljare på uteserveringarna för att förhindra att olika sällskap glider ihop och inte håller avstånd till varandra.
  • Ett solfjäder­format trängsel­system för att hantera kö på ett bra sätt. Respektive sällskap får vänta i en separat fålla tills de kan bli insläppta på krogen, och krogen behöver då inte hålla ordning på olika sällskap i en enda lång kö.
  • Sittbänkar på uteserveringar har vid vissa bord monterats bort för att gäster endast ska kunna sitta på säkra avstånd från varandra.

  Är du orolig, eller har du sett något du vill anmäla?

  Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00.

  Sidan uppdaterad 2020-10-02