Publicerad 2020-07-31

Medborgare utsatt för bedrägeriförsök

En medborgare med hemtjänstinsatser har blivit utsatt för ett misstänkt bedrägeriförsök. Vi vill nu varna andra med hemtjänstinsatser för denna typ av bedrägeri.

Fredag den 31 juli blev en medborgare med hemtjänstinsatser uppringd av någon som utgav sig för att komma från hemtjänsten. Syftet med samtalet verkar ha varit att få bli insläppta i medborgarens hem. Under samtalet fattade medborgaren misstanke och ställde motfrågor. Utifrån svaren hen fick kunde medborgaren dra slutsatsen att samtalen inte kom från hemtjänsten, utan sannolikt en bedragare.

Vi vill nu varna andra som har hemtjänst i Östersunds kommun, för denna typ av bedrägeri. Det är bra att känna till att hemtjänstpersonal som tillhör Östersunds kommun alltid bär arbetskläder med kommunens logotyp samt ska kunna uppvisa ID-kort från Östersunds kommun.

Om hemtjänsten ringer går det alltid bra att ”motringa” på det nummer du normalt når hemtjänsten på, om du är orolig att du inte pratar med rätt person. Här hittar du kontaktuppgifter till hemtjänsten. Du som har hemtjänst eller du som är anhörig till någon med hemtjänst kan alltid ta kontakt med din utförare av hemtjänst om du har frågor.

Östersunds kommun har varit i kontakt med polisen om det inträffade. Om du eller anhörig till dig blir utsatt ber vi dig att kontakta Östersunds kommun, se kontaktuppgifter nedan, och polisen.

Sidan uppdaterad 2020-08-04