Publicerad 2020-08-19

Anhöriga som haft covid-19 kan få besöka särskilda boenden

Kommunen kan nu göra undantag från besöksförbudet på särskilda boenden. Undantagen gäller anhöriga som kan visa upp godkänt test på att de haft covid-19. Ett krav är också att man kontaktar chefen på boendet för att planera in besöket.

För att få göra ett besök inne på boendet måste du kunna visa ett provsvar från något av följande test:

  • Ett PCR-test - alltså det test som tas via näsan när du har förkylningssymptom. Om svaret var positivt - det vill säga visade att du hade corona - får du besöka boendet när du blivit frisk. Observera att det måste ha gått minst 14 dagar från att du blev sjuk och du ska vara helt fri från symptom. Testet får inte vara äldre än sex månader.
  • Ett antikroppstest - det vill säga att du lämnat ett blodprov som visar att du har antikroppar mot covid-19. Du som vill göra ett antikroppstest kan kontakta din hälsocentral.

För båda testen gäller att de ska vara tagna på hälsocentralen eller på någon annan provtagnings-station som anordnats av Regionen.

Med ett godkänt test kan du både besöka din närstående och gå ut med hen på en promenad. Regionen avråder däremot från att du tar med dig din närstående hem eller till någon annan miljö inomhus.

Boka alltid tid innan du besöker ett boende

Har du ett godkänt provsvar som visar att du haft covid-19 så behöver du först kontakta chefen på boendet för att boka in ett besök. Chefen kan du nå på vardagar under kontorstid. Men det går förstås bra att boka in tiden för själva besöket på en helgdag. Tänk på att alltid följa rekommendationerna för god handhygien för att inte föra smitta vidare från någon annan person!

För övriga personer med närstående på särskilda boenden gäller fortfarande att man kan boka in ett besök utomhus utanför boendet. På alla boenden finns plexiglas-skivor för att besöket ska kunna ske säkert.

Kontakta personalen för att boka in ett utomhusbesök.

Äldre som haft covid-19 kan göra besök på annan plats

Om din närstående på boendet har testats och tillfrisknat från covid-19, kan du ta med hen för att umgås hemma hos dig eller på någon annan plats.

Även i det här fallet är det viktigt att du först kontaktar chefen på boendet för att boka in träffen.

Sidan uppdaterad 2020-08-19