Publicerad 2020-08-20

Östersundslänken ersätter bussterminalen

När Nya Gustav den III:s torg utvecklas ersätts dagens bussterminal av Östersundslänken. Det blir en kollektivtrafiklänk genom staden som ska göra det enkelt att växla mellan olika trafikslag – till exempel cykel, tåg, stadsbuss och regionbuss.

En man står mitt på en central väg med busstrafik i bakgrunden.

Ante Åkerström, projektledare.

På så sätt vill kommunen skapa en mer attraktiv och flexibel lösning för resenärer. När fler väljer att cykla eller åka kollektivt bidrar det till kommunens klimatmål. Östersundslänken etapp 1 ska vara klar hösten 2021.

Östersundslänken ska gå mellan södra och norra Östersund, mellan järnvägsstationen och Jamtli.

– En av vinsterna är att både region- och stadsbussar ska trafikera länken. Det betyder att om du kommer med bussen från Strömsund och ska till järnvägsstationen så behöver du inte byta buss, du väljer bara att kliva av på den hållplatsen. Kommer du till exempel från Brunflo och ska till sjukhuset ska du kunna du åka direkt dit, utan att byta buss i centrum. Samma gäller om du reser med stadsbussarna. Och behöver du byta mellan stads- och regionbuss kan du göra det var som helst längs länken, förklarare Ante Åkerström, projektledare Östersundslänken, etapp 1.

Utnyttjar utrymmet

Den service till resande som i dag finns i bussterminalen, till exempel möjlighet att vänta inomhus, biljettförsäljning och toalett kommer nu att spridas ut och finnas på flera av hållplatserna längs länken. Bussparkering och vändplatser samt personalutrymmen kommer att byggas vid Hofvallen, nära länkens norra slutpunkt.

– På så sätt nyttjar vi utrymmet i centrala stan bättre. Utvecklingen av Östersundslänken går hand i hand med utvecklingen av Nya Gustav III:s torg. I stället för bussparkering kommer torget bli en levande del av staden med bland annat bostäder, hotell och nya attraktiva torgytor, säger Ante Åkerström.

Trygg och attraktiv miljö

Första etappen av Östersundslänken ska vara klar innan byggnationerna på Gustav III:s torg påbörjas, vilket planeras till hösten 2021. Etapp 1 består av att utveckla Hållplats centrum samt skapa vändplatser, bussparkering och personalutrymmen vid Hofvallen. Just nu pågår utredning och planering för dessa delar.

– När det gäller Hållplats centrum är planen att den ska ligga längs Kyrkgatan, mellan Thoméegränd och Tullgatan. Målet är att där skapa en attraktiv och trygg miljö för resenärer med resenärsutrymmen, bra bytesmöjligheter, hög tillgänglighet och säkerhet, säger Ante Åkerström.

 

Den service till resenärer som i dag finns i bussterminalen, till exempel möjlighet att vänta inomhus, biljettförsäljning och toalett kommer att finnas på flera hållplatser längs Östersundslänken. Tanken är att servicen ska bli bättre och att det ska bli enklare att kliva på och av var som helst längs länken utan att behöva byta buss.

4 snabba frågor till Ante Åkerström

• Kommer jag kunna kliva på och av bussen i centrum?

– Självklart! Både vid nya Hållplats centrum och vid Kyrkparken.

• Måste jag stå utomhus och vänta på bussen?

– Det beror, precis som i dag, på vid vilket hållplats du står. Vid Hållplats centrum kommer det till exempel finnas möjlighet att vänta inomhus med service som till exempel toalett och information.

• Var köper jag biljett?

– Precis som i dag kommer du att kunna köpa biljett via Länstrafikens app och hos ombud, till exempel Pressbyrån i Kärnan. Det kommer också gå att köpa biljett i informationen vid Hållplats centrum.

• Vad händer nu?

– Projektering och planering på detaljnivå pågår för fullt. Vi följer den tidplan som gäller för omvandlingen av Nya Gustav III:s torg. Det innebär att Östersundslänken etapp 1 ska vara klar hösten 2021 då bygget på torget planeras att starta.

Sidan uppdaterad 2020-08-20