Publicerad 2020-08-27

Biblioteket får 180 000 kronor för att köpa in litteratur för unga

Här kommer dagens glada nyhet för alla unga som gillar att läsa.
Östersunds bibliotek får 180 000 kronor i stöd från Kulturrådet för att köpa in barn- och ungdomslitteratur.

En pojke ligger på golvet i ett bibliotek och läser en bok

– Det är fantastiskt roligt! Vi har gjort en ansökan som nu beviljats, berättar Östersunds kommuns bibliotekschef Maj Eriksson.

De nya böckerna kommer att hamna både på folkbiblioteken och i grundskolornas bibliotek i kommunen.

– Vi får möjlighet att kunna ge kommunens barn och unga fler böcker, och arbeta mer med läslust och inspiration, säger Maj Eriksson.

De böcker som köps in kommer att vara på olika språk, för alla åldrar och kan även anpassas för barn och ungdomar med särskilda behov.

Mer utlåning

– För biblioteken är det ett viktigt uppdrag att kunna arbeta läsfrämjande och erbjuda barn och ungdomar litteratur. Enligt Statens medieråd så läser barn och unga allt mindre i Sverige. Läsförmågan är viktig för att de som är barn och unga i dag ska kunna förstå en text oavsett om det är en skönlitteratur eller en faktatext.

– Östersunds bibliotek har under pandemin ställt om sin verksamhet då vi inte har kunnat erbjuda programverksamhet för att säkerställa att den verksamhet vi bedriver är coronaanpassad. Antalet besök har minskat men däremot så har utlåningen av medier (böcker, tidskrifter, e-böcker) ökat och det påvisar hur viktigt det är för alla att ha tillgång till böcker och bibliotek, säger Maj Eriksson.

Sidan uppdaterad 2020-08-27