Publicerad 2020-08-27

Sista chansen att nominera till Miljöpriset 2020

Känner du någon som har gjort skillnad för miljön i Östersund? Nominera den till Miljöpriset 2020! Senast den tredje september 2020 vill vi ha din nominering.

En person tar emot en stor prischeck och blombukett från en annan person.

Stefan Sedin, Jämtkraft AB, tar emot Östersunds kommuns miljöpris 2019 från Magnus Andersson, Mijö- och samhällsnämndens ordförande. Bild/Jämtkraft AB

Varje år delar Östersunds kommun ut ett miljöpris till någon eller några som har gjort något som bidragit till en bättre miljö, hälsa, resurshushållning eller ökar kunskaperna om miljö- och hälsofrågor. Priset kan gå till ett företag, en privatperson eller en organisation.

Här kan du nominera. Öppnas i nytt fönster.

Inspireras av tidigare vinnare

Vi har delat ut priset sedan 2004 och tidigare år har det bland annat gått till Nettbuss, Spilloteket, Glada Lådan och många fler. Vinnare 2019 var Jämtkraft, för deras miljö- och klimatarbete i regionen som är väldigt viktigt för att Östersund ska bli fossilbränslefritt.

Tidigare miljöpristagare. Öppnas i nytt fönster.

Prisutdelning

Vinnaren av Miljöpriset 2020 kommer att presenteras på Klimatseminariet den 17 september. Vinnarna får 10 000 kronor, blommor och diplom som delas ut av Miljö- och samhällsnämndens ordförande, som också är ordförande i miljöprisjuryn.

Ett fossilfritt Östersund

Östersunds kommun har som mål att kommunen ska vara fossilfri till 2030 och att kommunorganisationen ska vara fossilfri till 2025. Därför är det viktigt för oss att lyfta de som gör bra insatser för miljön och som är med och bidrar till att vi ska nå våra mål. För att rädda vår planet för de framtida generationerna.

Kriterier

Bedömningen för kommunens miljöpris utgår från följande kriterier:

  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser för att trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Insatser för att förbättra hushållning med material, råvaror och energi så att ett kretslopp uppnås.
  • Insatser för att öka kunskaperna om miljö- och hälsofrågor
Sidan uppdaterad 2020-10-02