Publicerad 2020-08-28

Fler Dagliga verksamheter öppnar från 1 september

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har beslutat att successivt öppna fler Dagliga verksamheter. Beslutet är utformat med hänsyn till tydliga rekommendationer från Regionens smittskyddsenhet.

Vård- och omsorgsförvaltningen har haft flera möten med Smittskyddsenheten för att formulera de krav som en verksamhet behöver uppfylla för att kunna öppna igen. Till att börja med blir det verksamheter i steg 1 och steg 3 som kommer att öppna succesivt med start 1 september.

Redan i juli öppnade kommunen Daglig verksamhet för vissa medborgare i ordinärt boende som har självständig placering. Med ordinärt boende menas personer som inte bor i LSS-bostad eller SoL-bostad. Till LSS-bostad räknas både grupp- och servicebostäder.

Självständig placering innebär i det här fallet att man inte är i en dagligverksamhets-grupp utan placerad på exempelvis ett företag - det vill säga i steg 3. Kommunen kommer nu att titta på de individuella förutsättningarna att öppna Daglig verksamhet för fler medborgare i steg 3. En förutsättning är att medborgaren är frisk och att företaget kan ta emot personen.

Få kontakter i steg 1

Det nya beslutet innebär att kommunen successivt också kan öppna dagliga verksamheter i steg 1.

- De medborgare som är i steg 1 jobbar i små grupper i lokaler som kommunen disponerar, förklarar Lars Backus, chef för Sektor funktionshinder. I steg 1 har vi god kontroll över lokaler och kontakter med övriga på arbetsplatsen. I de grupper där man har mycket få kontakter med andra utanför gruppen kommer vi att kunna börja öppna successivt. Grupperna kommer maximalt att bestå av sju personer varav två är personal.

Personalen på boendena och i Daglig verksamhet kommer att få tydliga checklistor på hur man ska minska risken för smittspridning. Bland annat handlar det om rutiner för rengöring och att stötta medborgarna att hålla god handhygien. Varje morgon ska personalen också kontrollera att medborgaren är symptomfri innan hen åker iväg.

Det här gäller även personal som ger stöd till personer i ordinärt boende.

Undviker rusningstrafik

Tiderna för Daglig verksamhet kommer att anpassas så att medborgare som själva åker buss till arbetsplatsen slipper resa i rusningstrafik.

För de medborgare som tidigare åkt taxi kommer verksamheten själv att ordna skjuts till att börja med. Enligt Regionens riktlinjer ska man undvika att skjutsa många medborgare tillsammans. Men personer som är på samma Dagliga verksamhet - eller som bor på samma LSS-boende - kan få åka i samma bil.

Steg 2 håller stängt tills vidare

Daglig verksamhet i steg 2 fortsätter däremot att hålla stängt tills vidare.

- Vård- och omsorgsnämndens ambition är att kunna öppna alla dagliga verksamheter successivt. Men Regionen har tydliga rekommendationer kring smittskydd som vi behöver uppfylla, förklarar Lars Backus.

- I steg 2 är grupperna ute på andra företag, där vi har svårare att kontrollera miljön. Det är också fler personer i gruppen som bara har en personal, berättar Lars Backus.

Senare i september kommer Vård- och omsorgsförvaltningen att hålla nya möten med Smittskydd för att se över möjligheterna att också öppna upp steg 2. En förutsättning för det är att smittskyddsläget inte försämras under hösten.

Alternativa aktiviteter

Vård- och omsorgsförvaltningen försöker erbjuda alternativa aktiviteter för de medborgare som ännu inte kan gå tillbaka till Daglig verksamhet.

- Vi erbjuder ledsagning så att de ska kunna ta sig ut på aktiviteter. Och alla stödassistenter och annan personal finns tillgängliga för att stötta upp.

Ett viktigt stöd är att hjälpa till med scheman för att medborgarna ska få struktur i vardagen. Exempel på fritidsaktiviteter att fylla dagarna med är; utflykter och aktiviteter i naturen, muxikquiz, spel, minigolf, promenader, hemmaträning, måla staket tillsammans, yoga och ridning. Sen handlar det också om stöd för att få till dagliga rutiner som städning och matlagning.

Fritid och rekreation som arrangerar fritidsaktiviteter för personer mer funktionsnedsättning släpper just nu ett musikkryss varje vecka som man kan lösa tillsammans i hemmet. Enheten planerar också för livesända konserter och disco via Youtube.

Beslutet om stängning av Daglig verksamhet togs den 6 april 2020. Det här beslutet gäller fram till 12 oktober då Vård- och omsorgsnämnden fattar ett nytt beslut efter uppföljning.

Sidan uppdaterad 2020-08-28