Publicerad 2020-09-03

Cykelflödesmätningar i Östersund

Hur cyklar vi egentligen? Under hösten 2020 och våren 2021 kommer Östersunds kommun vara med i ett pilotprojekt om cykelflödesmätning på systemnivå som kommer att ge oss svar på just det.

Person som cyklar över bro, i bakgrunden syns Östersunds rådhus.

Östersunds kommun har som mål att fler ska cykla, precis som många andra kommuner. Men om vi når målen är svårt att följa upp - eftersom cykeltrafiken i Sverige inte mäts och följs upp i samma omfattning som till exempel biltrafiken[MO1] .

Därför genomför nu VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) ett nationellt pilotprojekt på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner för att ta fram en enhetlig metod för mätning av cykelflöden i Sveriges kommuner. Östersund är med som pilotkommun tillsammans med Stockholm och Uppsala.

- Det här är en stor möjlighet för oss att öka kunskapen om hur vi i Östersund cyklar och hur vi ska satsa på cyklingen i framtiden så att fler ska välja cykeln, säger Maria Olsson.

Trafikmätningarna kommer att göras i fem etapper. De två första genomförs under hösten och under varje etapp göra mätningarna i cirka sju dagar. I maj-juli 2021 kommer de tre sista mätningarna att göras.

- Det är totalt ett 100-tal punkter som kommer att mätas, både på cykelvägar och i blandtrafik. Men de kommer inte mätas samtidigt utan det är olika punkter som mäts i de olika etapperna, säger Maria Olsson.

När genomförs mätningarna?

Etapp 1: vecka 37
Etapp 2: vecka 42
Etapp 3, 4 och 5: maj-juli 2021.

Hur går det till:

Mätningarna kommer att ske med hjälp av slangar på körbanan eller med kamerateknik beroende på trafiksituation. Mätningarna genomförs av externa trafikmätningsföretag.

Sidan uppdaterad 2020-10-02