Publicerad 2020-09-07

Valla centrum 8 till granskning

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget för den nya detaljplanen för Valla centrum 8!

Flygbild över Valla, med Valla centrum 8 inringad med röd linje.


Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att glasa in balkonger och uteplatser och uppföra carport på de markparkeringar som redan finns.

Här hittar du alla handlingar till förslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskningen pågår mellan den 7 september och 28 september 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 28 september.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Du kan inte lämna synpunkter eller anmärkningar i kommentarsfältet nedan, utan de måste skickas in!

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2020-09-07