Publicerad 2020-09-08

Kommunstyrelsen: Många påverkas under skolbygge

Ett extrainsatt ärende gällande skolinvesteringar tilldrog sig stort intresse vid tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Genrebild från ett klassrum där en anonym elev räcker upp armen

Östersunds kommuns planer de närmaste åren påverkar många skolor, och i samband med att förslaget presenterades i kommunstyrelsen har även skolledare, lärare, elever och föräldrar informerats.

Ett eftersatt fastighetsunderhåll har varit startskottet på en större investering i skolstrukturen, där man under relativt kort tid ska lägga ett stort pussel, och där bitarna dessutom påverkar varandra i hög grad.

De senast tillkomna 35 miljonerna i investeringsbudgeten handlar om uppbyggnad av en ”evakueringsskola” på området Blomstergården, samt tillbyggnad- och utbyggnad av Parkskolan.

Evakueringsskolan kommer framför allt att behövas under tiden som skola och förskola byggs om i Lugnvik. Det bygget ska enligt beräkningarna starta i januari 2021, och ska pågå i två år. Flytten av elever kommer att även att påverka Norra skolan, Odenslund, Parkskolan och Lövsta förskola.

Mer pengar till vattenverk

En annan stor fråga i Östersunds kommun just nu är det nya vattenverket i Minnesgärde, och på kommunstyrelsen togs nu nästa steg i den pågående planprocessen. Tekniska nämndens begäran om en utökad investeringsbudget med 182 miljoner kronor (till sammanlagda 742 miljoner) godkändes av KS. Beslut tas i kommunfullmäktige.

Förkastar förslag om E 45

Östersunds kommun lämnar ett skarpt svar på en remiss där Trafikverket föreslår hastighetssänkningar på väg E 45 från och med i december. I Jämtlands län skulle det innefatta sträckorna Sveg-Älvros, Åsarna-Brunflo och Östersund-Häggenås. Inom Östersunds pendlingsomland kommer förslaget att innebära försämrad tillgänglighet och ökade reskostnader, och i remissvaret förkastar kommunstyrelsen förslaget.

Sidan uppdaterad 2020-09-08