Publicerad 2020-09-09

Återbruk ger stora miljövinster när delar av rådhuset rivs

När det konstaterades att medarbetare blev sjuka i kommunhusets byggnader tömdes lokalerna. De delvis fuktskadade huskropparna ska nu rivas ut helt – bara betongstommen blir kvar – och sedan byggas upp på nytt. Men allt som rivs ut ska inte slängas! En hel del går att använda på nytt.

Personen Muaz står i ett rum och pekar upp mot taket.

Muaz Hussein, byggingenjör inom hållbarhet på Östersunds kommun, har gått igenom samtliga material i rådhusets fuktskadade delar för att se vilka som kan återbrukas.

På grund av fuktskador kommer kommunhusbyggnaderna B­–E, bakom rådhusets stora tegelbyggnad, att rivas ända ner till betongstommen och för Östersunds kommun är det viktigt att rivnings- och uppbyggnadsarbetet görs på ett så hållbart sätt som möjligt.

– Genom att bara slänga det material i huset som är ”sjukt” och behålla det som är ”friskt” kan vi göra stora vinster, både ekonomiskt och för miljön, berättar Muaz Hussein, byggingenjör inom hållbarhet.

Sparar pengar

Muaz har haft i uppdrag att steg för steg, material för material, kartlägga vilka möjligheter till återbruk som finns. Han konstaterade då att alla dörrar, fönster, armaturer, elledningar, VVS, trappräcken och en hel del annat var helt opåverkat av fukten och därmed kan återanvändas.

– Bara i Hus B sparar vi mer än 3 miljoner kronor på att återbruka dessa material. Dessutom sparar vi hela 3000 ton koldioxid genom att bevara byggnadens betongstomme, berättar Muaz.

Muaz förstår om de medarbetare som blev sjuka i kommunhusets lokaler känner en oro för framtiden. Är det verkligen säkert att återanvända material från en fuktskadad byggnad?

Hälsan går först

– De kan känna sig helt trygga. Alla material som återbrukas är noggrant undersökta och bara de som är hundra procent säkra kommer att användas. Våra medarbetares hälsa är självklart högsta prioritet.

För att räkna ut hur stora besparingarna blir använder Muaz bland annat Greenstock, en webbapplikation som kommunen har fått testa gratis under en period. Men den kan han räkna ut hur mycket miljön påverkas av olika material samt hur mycket pengar och koldioxid man kan spara genom att återbruka dem.

– Det känns fantastiskt roligt att Östersunds kommun har börjat arbeta så här. Det finns andra byggnader i kommunen som ska renoveras framöver och vi kommer att kunna återbruka även där. På sikt kan vi nog både inspirera och lära andra kommuner att minska sitt byggavfall.

Muaz står i en korridor med flera öppna dörrar bakom sig.

”Bland annat dörrar, fönster och armaturer kan återbrukas”, säger Muaz Hussein.

Om Greenstock

Webbapplikationen Greenstock har utvecklats av arkitekter på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med syfte att minska det globala byggavfallet. Via applikationen kan man bland annat räkna ut hur mycket miljön påverkas av olika material.

www.greenstock.no/web/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-09