Publicerad 2020-09-14

Nu är det dags för Trafikantveckan!

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Årets tema är Fossilfria resor för alla och belyser vikten av utsläppsfria transporter för att nå klimatmålen.

Var smart – res smart!

Årets uppmaning är ”Var smart – res smart!” och uppmuntrar oss att välja transportsätt med låga eller inga utsläpp. Det är framförallt aktiva transportsätt - som promenader och cykling men också kollektivtrafik och samåkning.

Fossilfria och smarta resor för alla innebär låga utsläpp och effektiva transporter. För att nå dit krävs insatser inom många områden, till exempel smarta digitala lösningar som underlättar resande, göra det lättare och säkrare för cykel- och gångtrafikanter, teknikomställning av fordonsflottan, utveckling av kollektivtrafiken, resfria möten och samåkning.

Europeiska trafikantveckan belyser det viktiga omställningsarbetet som behövs, och pågår, för att vi som region och kommun ska nå det uppsatta målet om ett fossilbränslefritt 2030.

Program 2020

Under veckan arrangeras Klimatseminariet (torsdag 17/9) med intressanta föreläsningar och utdelning av Östersunds kommuns miljöpris. Kommunen kommer också under fredagen 18/9 tacka alla som cyklar.

Europeiska trafikantveckan arrangeras årligen den 16 – 22 september av Östersunds kommun med partners. Kampanjen omfattar ett stort antal länder i Europa. 2019 deltog 3 135 städer i 50 länder och i Sverige deltog 62 kommuner.

Sidan uppdaterad 2020-09-14