Publicerad 2020-09-15

Detaljplaner till samråd

Nu skickas flera detaljplaner ut på samråd. Det är ändringar i detaljplaner på Frösön, i Torvalla och i Brittsbo för att ändra huvudmannaskapet för gator till kommunalt.

Smultronet 15

Detaljplanen för Smultronet 15 föreslås ändras så att huvudmannaskapet för gatan i området, Aspvägen, blir kommunalt. Idag ansvarar en gemensamhetsanläggning för gatan. Om gatan får kommunalt huvudmannaskap kommer skötsel och drift av gatan ligga på kommunen.

Här hittar du alla handlingar till förslaget för Smultronet 15.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torvalla 2:21

Detaljplanen för Torvalla 2:21 med flera föreslås också ändras så att huvudmannaskapet för gatan i området, Sjömovägen, blir kommunalt. Idag ansvarar en gemensamhetsanläggning för gatan. Om gatan får kommunalt huvudmannaskap kommer skötsel och drift av gatan ligga på kommunen.

Här hittar du alla handlingar till förslaget för Torvalla 2:21 med flera.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östersem 2:79

Detaljplanen för Östersem 2:79 med flera föreslås också ändras så att huvudmannaskapet för gatorna i Brittsbo blir kommunalt. Idag ansvarar en gemensamhetsanläggning för gatan. Om gatan får kommunalt huvudmannaskap kommer skötsel och drift av gatan ligga på kommunen.

Här hittar du alla handlingar till förslaget för Östersem 2:79.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur och när?

Samråden pågår mellan den 6 september och den 7 oktober 2020.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-09-15