Publicerad 2020-09-22

Drygt 11,5 miljoner kronor till forskning och utveckling

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har enats om hur man vill fördela 2021 års medel till forskning och utveckling. De projekt som har initierats av kommunen har beviljats medel.
− Det är många vinnare i detta, förutom ny forskning så är också idrottsförbund, turism, destinationerna och näringslivet vinnare, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Östersund sett ovanifrån

Inom ramen för det fyraåriga samverkansavtalet satsas 11,5 miljoner kronor kommande år, och vi kan glädjande nog konstatera att de projekt som har initierats av kommunen har beviljats medel.
− Det är roligt att det varit ett stort intresse och många som sökt projektmedel. Vi har landat i en fördelning som möjliggör viktiga och bra projekt för kommunen, säger Jessica Stenbäck, studentsamordnare på Östersunds kommun. Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet, fortsätter:
− Vårt goda samarbete med Östersunds kommun leder till bra forskning inom universitetet men är också viktigt för att stärka och utveckla Östersund som ort och kommun, säger han.

Green Flyway


Bland de projekt som får medel märks MAGI, som utgör ett spinoffprojekt till projektet Green Flyway. Green Flyways mål är att skapa en internationell testarena för utvecklingen av elflyg, drönare, luftrumskontroll av autonoma luftfarkoster, flygplatsinfrastruktur, laddinfrastruktur, samt nya elflyglinjer, hållbar regional tillgänglighet och tillväxt.

- Beslut om tilldelning av medel till projekt MAGI är mycket glädjande, samarbetet med Miun kommer att bidra till att utveckla testarenan, säger Anne Sörensson, projektledare i Green Flyway.

Kvalitet i förskolan och Tillgängliga och inkluderande miljöer


Utöver detta så pågår även projektet Kvalitet i förskolan som sedan tidigare beviljats medel, samt projektet Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer, som leds av forskare vid Etour. Projektet börjar nu få en god bild av hur äldre personer upplever vistelse i naturmiljöer – samt att det finns en rad faktorer som kan begränsa möjligheterna att vara aktiv på det sätt man önskar. Magnus Zingmark, FoU-ansvarig vid Vård och omsorgsförvaltningen, konstaterar att tilldelningen av nya forskningsmedel ger goda förutsättningar att vidareutveckla projekt som redan är pågående:
- Vi har ett långsiktigt fokus på att stärka det hälsofrämjande arbetet för kommunens medborgare och båda dessa projekt bidrar till det. Förutom att vi ser en direkt medborgarnytta så har dessa projekt ett stort forskningsvärde, säger han och fortsätter:

Ger möjlighet att skala upp


- För personer med funktionshinder pågår redan nu en studie med digital träning i samverkan mellan Vintersportcentrum och sektor funktionshinder i Östersunds kommun. De nya medel som nu beviljas ger möjligheter att använda den kunskap som kommer fram till att ”skala upp” forskningen för att fler personer ska kunna delta. Och också för att vi ska få bra kunskap om vad som fungerar i praktiken oavsett om det handlar om digital träning eller träning i grupp.

Totalt 48 miljoner


Samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet omfattar åren 2019-2022 och under perioden ska totalt 48 miljoner kronor fördelas till forskning och utveckling. För 2021 har följande fördelning beslutats av styrgruppen. Mittuniversitetet och Östersunds kommun finansierar dessa satsningar till hälften vardera:

Samverkansmedel:


Nationellt vintersportcentrum, 1 400 000 kr
Sports Tech Research Centre, 1 400 000 kr
ETOUR, 1 400 000 kr
Risk- och krisforskningscentrum, 1 400 000 kr
Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd, 700 000 kr

Projektmedel:


Elitprestation inom längdskidåkning och skidskytte, 2 000 000 kr
Augmented Sports, 1 428 000 kr
Kvalitet i förskolan, 1 264 000 kr
MAGI – Green Flyway, 500 000 kr
BFUF – co-funding, 38 000 kr
BFUF – follow up, 28 000 kr

Läs gärna mer här:

https://www.miun.se/Forskning/forskningsmiljoer/forskningscentra/etour/ETOUR---Forskning/projekt/tillgangliga-och-inkluderande-naturmiljoer/ Länk till annan webbplats.

https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2020-2/nytt-projekt-ska-starka-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/ Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-09-22